משרד התחבורה

לפ"מ

יום כיפור

ישראל בעקבות לוחמים

משרד התרבות והספורט

לפמ

גזפרו

שי פרג (שריקי)

שי פרג (שריקי)

צלם